prima pagină informaţii linkuri contact  


Linkuri

 Informaţii generale

 tipul de informaţii    organizaţia  adresa de internet

 drepturile şi obligaţiile angajaţilor şi ale lucrătorilor  angajaţi temporar printr-un birou de plasare a forţei  de muncă, care lucrează în domeniul construcţiilor în  străinătate

   FIEC şi EFBWW  www.posting-workers.eu

 lucrătorii străini angajaţi temporar printr-un birou de  plasare a forţei de muncă care lucrează în Olanda

   ABU  www.abu.nl

 informaţii din partea guvernului cu privire la munca în  Olanda


   Ministerie SZW (Ministerul    Afacerilor Sociale şi Ocupării
   Forţei de Muncă)

 www.szw.nl

 Organizaţie guvernamentală care se ocupă de condiţiile  de muncă    Arbeidsinspectie (Inspecţia
    Muncii)

 www.arbeidsinspectie.nl

 Executant al asigurărilor obligatorii din Olanda    Sociale Verzekerings Bank
    (Banca de Asigurări Sociale)

 www.svb.nl

 Organizaţie guvernamentală care se ocupă de impozite  şi contribuţii sociale    Belastingdienst (Administraţia    Fiscală)
 www.belastingdienst.nl
 Sindicate şi patronate din sectorul construcţiilor din Olanda

 tipul de informaţii    organizaţia  adresa de internet

 condiţii de muncă/angajatori

   Bouwend Nederland  www.bouwendnederland.nl
 condiţii de muncă/angajatori    NVB (Organizaţia NVB pentru    dezvoltatori şi antreprenori)
 www.nvb-bouw.nl

 condiţii de muncă/angajatori
   Vereniging van Waterbouwers
   (Organizaţia constructorilor din    domeniul apelor)


 www.waterbouwers.nl

 condiţii de muncă/angajaţi
   FNV Bouw


 www.fnvbouw.nl

 condiţii de muncă/angajaţi
   CNV Vakmensen


 www.cnvvakmensen.nl