prima pagină informaţii linkuri contact  
Contact


Normele în vigoare nu sunt respectate de către o anumită societate de construcţii sau de plasare a forţei de muncă?
Ca urmare a acestui fapt, dumneavoastră sau angajaţii în cauză sunteţi victimele unor abuzuri grave?
Sau societatea dumneavoastră de construcţii se confruntă din această cauză cu o concurenţă neloială?


Bureau naleving & werkingssfeer
Abuzurile din acest domeniu se pot reclama la biroul înfiinţat special în acest sens de către patronatele şi sindicatele participante la contractul colectiv de muncă pentru domeniul construcţiilor: Bureau naleving & werkingssfeer (Biroul de conformitate şi condiţii de muncă).
Acest birou se asigură că toţi cei în cauză respectă prevederile în vigoare ale contractului colectiv de muncă. Biroul face parte din Technisch Bureau Bouwnijverheid.

Pentru reclamaţie, folosiţi formularul de reclamaţie.

Condiţii şi confidenţialitate
Bureau naleving & werkingssfeer prelucrează o reclamaţie numai dacă:
• reclamaţia se bazează pe o bănuială întemeiată că nu se respectă (întru totul) contractul colectiv de muncă pentru sectorul construcţiilor;
• expeditorul comunică biroului numele şi adresa sa.

Datele pe care le primim de la dumneavoastră prin intermediul formularului de reclamaţie se utilizează exclusiv în scopul în care a fost trimis formularul. Păstrăm confidenţialitatea datelor dumneavoastră şi respectăm cu stricteţe Legea privind protecţia datelor cu caracter personal. Datele nu sunt puse niciodată la dispoziţia terţilor.


Bureau naleving & werkingssfeer
Postbus 1128
3840 BC Harderwijk
www.bureau-naleving-werkingssfeer.nl

 

 

Colofon
Textul: Teun Baak, Tekst & Beleid bv, Bleiswijk
Designul web: Virtual Circus

Declinarea răspunderii
Nu se pot emite pretenţii pe baza textelor de pe acest site.