Strona główna Informacje Linki kontakt  


Odnośniki

 Informacje kontekstowe

 rodzaj informacji    organizacja  Adres strony internetowej

 prawa i obowiązki pracowników etatowych i  pracowników tymczasowych, którzy pracują w  sektorze budowlanym poza krajem pochodzenia

   FIEC en EFBWW  www.posting-workers.eu

 zagraniczni pracownicy tymczasowi w Holandii

   ABU  www.abu.nl

 informacje sektora publicznego na temat pracy w  Holandii

   SZW (Ministerstwo Pracy i Polityki    Społecznej)

 www.szw.nl

 Organizacja rządowa ds. warunków pracy    
   Arbeidsinspectie(Inspekcja Pracy)
  

 www.arbeidsinspectie.nl

 Organ wykonawczy w zakresie holenderskich ubezpieczeń  społecznych    Sociale Verzekeringsbank
   (Bank Ubezpieczeń Społecznych)

 www.svb.nl

 Organizacja rządowa ds. pobierania podatków i wypłaty
  dodatków
   Belastingdienst
   (Urząd Skarbowy)   

 www.belastingdienst.nl
 Organizacje pracodawców i pracowników holenderskiego sektora budowlanego

 rodzaj informacji    organizacja  adres internetowy

 warunki pracy/pracodawcy

   Bouwend Nederland  www.bouwendnederland.nl
 warunki pracy/pracodawcy    NVB
 www.nvb-bouw.nl

 warunki pracy/pracodawcy    Vereniging van Waterbouwers
 www.waterbouwers.nl

 warunki pracy/pracownicy    FNV Bouw
 www.fnvbouw.nl

 warunki pracy/pracownicy    CNV Vakmensen
 www.cnvvakmensen.nl