Strona główna Informacje Linki kontakt  
Contact


Przedsiębiorstwo budowlane lub agencja pracy tymczasowej nie przestrzega obowiązujących przepisów?
Czy w wyniku tego Państwo lub zainteresowani pracownicy mają do czynienia z poważnymi nieprawidłowościami?

A może Państwa przedsiębiorstwo budowlane ma do czynienia z nieuczciwą konkurencją?

Bureau naleving & werkingssfeer
Wszelkie tego rodzaju nieprawidłowości mogą Państwo zgłaszać do biura, które zostało powołane do życia specjalnie w tym celu przez organizacje pracodawców i pracowników będące stronami Układu zbiorowego pracy dla Sektora budowlanego (CAO voor de Bouwnijverheid): Bureau naleving & werkingssfeer (Biuro ds. przestrzegania przepisów i zakresu ich zastosowania).
Ma ono na celu dopilnować, aby każdy, kto jest do tego zobowiązany, przestrzegał obowiązujących postanowień CAO. Biuro stanowi część Technisch Bureau Bouwnijverheid.

W celu dokonania zgłoszenia należy skorzystać z tego formularza zgłoszeniowego. [wewnętrzny odnośnik]

Warunki i polityka prywatności
Bureau naleving & werkingssfeer rozpatruje zgłoszenie wyłącznie, jeśli:
• jest ono oparte na uzasadnionych przypuszczeniach dotyczących nieprzestrzegania lub nieodpowiedniego przestrzegania CAO dla
   Sektora budowlanego;
• nadawca ujawni biuru swoje imię i nazwisko oraz dane adresowe.

Dane otrzymane od Państwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z rozpatrzeniem tego formularza. Państwa dane przetwarzamy z zachowaniem poufności, postępując przy tym ściśle według zapisów holenderskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim.


Bureau naleving & werkingssfeer
Postbus 1128
3840 BC Harderwijk
www.bureau-naleving-werkingssfeer.nl

 

 

Kolofon
Tekst: Teun Baak, Tekst & Beleid bv, Bleiswijk.
Szata graficzna: Virtual Circus

Wyłączenie odpowiedzialności
Teksty zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią podstawy do roszczenia jakichkolwiek praw.