home informatie links contact  


Links

 Achtergrondinformatie

 aard informatie    organisatie  webadres

 rechten en plichten van werknemers en uitzendkrachten die buiten hun eigen  land in de bouw werken

   FIEC en EFBWW  www.posting-workers.eu

 uitzendkrachten in Nederland

   ABU  www.abu.nl

 naleving CAO uitzendkrachten

   SNCU

 www.sncu.nl


 overheidsinformatie over werken in Nederland

   Ministerie SZW

 www.rijksoverheid.nl

 informatie over arbeidsomstandigheden    Arbeidsinspectie
 www.arbeidsinspectie.nl

 informatie over volksverzekeringen    Sociale Verzekerings Bank
 www.svb.nl

 informatie over belastingen    Belastingdienst
 www.belastingdienst.nl
 Organisaties van werkgevers en werknemers in de Nederlandse bouwnijverheid

 aard informatie    organisatie  webadres

 werkgeversorganisatie

   Bouwend Nederland  www.bouwendnederland.nl

 werknemersorganisatie

   FNV Bouw  www.fnvbouw.nl

 werknemersorganisatie

   CNV Vakmensen

 www.cnvvakmensen.nl

 werkgeversorganisatie    NVB
 www.nvb-bouw.nl

 werkgeversorganisatie    Vereniging van Waterbouwers
 www.waterbouwers.nl

 werkgeversorganisatie    OBN
 www.obn.nl

 werkgeversorganisatie    AFNL
 www.afnl.nl