home informatie links contact  
Contact


Heeft u te maken met een bouw- of uitzendonderneming die de regels niet naleeft?
En leidt dit voor u als werknemer tot ernstige misstanden?
Of ondervindt uw bouwbedrijf hierdoor oneerlijke concurrentie?


Bureau naleving & werkingssfeer
Meld deze misstanden dan bij Bureau naleving & werkingssfeer. Dit bureau ziet er op toe dat iedereen in de bouwnijverheid zich aan de cao houdt. Bureau naleving & werkingssfeer werkt in opdracht van de organisaties van werkgevers en werknemers die partij zijn bij de CAO voor de Bouwnijverheid. Het maakt onderdeel uit van het Technisch Bureau Bouwnijverheid.

Maak voor uw melding gebruik van dit meldingsformulier.

Voorwaarden en privacy
Bureau naleving & werkingssfeer neemt een melding uitsluitend in behandeling als:
• de melding is gebaseerd op een gegrond vermoeden dat de CAO voor de Bouwnijverheid ten onrechte niet (goed) wordt nageleefd en
• de afzender zijn naam- en adresgegevens aan het bureau bekend maakt.

De gegevens die we via het meldingsformulier van u krijgen, worden alleen gebruikt voor het doel van dat formulier. We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en houden ons strikt aan de Wet op de Persoonsbescherming. Gegevens worden nooit beschikbaar gesteld aan derden.


Bureau naleving & werkingssfeer
Postbus 1128
3840 BC Harderwijk
www.bureau-naleving-werkingssfeer.nl

 

 

Colofon
Tekst: Teun Baak, Tekst & Beleid bv, Bleiswijk
Webdesign: Virtual Circus

Disclaimer
Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.