Начало Информация Връзки Контакт  

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ / РАБОТНА ЗАПЛАТА


•   строителни работници или строителни работници на временна заетост работодател: нидерландско строително предприятие или агенция за временна заетост

 

•   строителни работници или строителни работници на временна заетост работодател: чуждестранно строително предприятие или агенция за временна заетост

 

•  изпълнителен, технически и административен персонал или изпълнителен, технически и административен персонал на временна заетост работодател: нидерландско строително предприятие или агенция за временна заетост

 

•   изпълнителен, технически и административен персонал или изпълнителен, технически и административен персонал на временна заетост работодател: чуждестранно строително предприятие или агенция за временна заетост