Начало Информация Връзки Контакт  


Връзки

 Основна информация

 вид на информацията    организация  уеб страница

 права и задължения на работниците и на  работниците, наети чрез агенция за временна  заетост, които работят в строителния сектор в  чужбина

   
    FIEC и EFBWW (Европейска    федерация на строителната    индустрия и Европейска    федерация на синдикатите в    строителството и    дърводобива)

 www.posting-workers.eu

 чуждестранни работници, наети чрез агенция за  временна заетост в Нидерландия

   ABU (Съюз на агенциите за    временна заетост)  www.abu.nl

 официална информация за работа в Нидерландия  

    Министерство на труда и    социалната политика


 www.szw.nl

 

 Държавна организация в областта на условията на  труд    Инспекция по труда
 www.arbeidsinspectie.nl

 Изпълнителен орган на нидерландската  социалноосигурителна система    Агенция за социално осигуряване
 www.svb.nl

 Държавна организация в областта на данъчното  облагане и надбавките    Данъчна служба
 www.belastingdienst.nl
 Организации на работодателите и работниците в строителната промишленост в Нидерландия

вид на информацията    организация  уеб страница

 условия на труд / работодатели

   
    Bouwend Nederland    (Сдружение на строителните и    инфраструктурните    предприятия)

 www.bouwendnederland.nl
 условия на труд / работодатели
   NVB (Сдружение на    проектантите и строителните    предприемачи)


 www.nvb-bouw.nl

 условия на труд / работодатели
   Vereniging van Waterbouwers    (Сдружение на предприемачите    в областта на водното    строителство)


 www.waterbouwers.nl

 условия на труд / работници

   FNV Bouw (Федерация на    нидерландските строителни    синдикати)


www.fnvbouw.nl

 условия на труд / работници
   CNV Vakmensen (Християнски    национален профсъюз на    специалистите)

www.cnvvakmensen.nl