Начало Информация Връзки Контакт  

 

 ИнформацияЗа чуждестранни работници и работници, наети чрез
агенция за временна заетост, които работят временно
в строителния сектор в Нидерландия.

 

 

 

 

 


actuele lonen
ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ / РАБОТНА ЗАПЛАТА

 

 

 

 


    За агенциите за временна заетост в Нидерландия, техните сътрудници и строителните предприятия, които наемат временен персонал.
<----(Обобщена версия)

               (Пълна версия)---->


За чуждестранни строителни предприятия, чуждестранни агенции за временна заетост и техните сътрудници, които работят временно в строителния сектор в Нидерландия.  

 

Zzp: Eдноличен търговец без персонал


Други публикации за предписанията на колективния трудов договор за работниците в строителната промишленост.

Важни понятия в превод на нидерландски език
CAO voor de Bouwnijverheid
(само на нидерландски език)
CAO Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bouwnijverheid (само на нидерландски език)